Opslagstavlen

 • ikon
  Til forældre elever og lærere

   

  Skolernes Motionsdag

  2017
  "Skolernes Motionsdag" finder i år sted

  den 13.oktober
   
  Dagen har blandt andet til formål at motivere skoleelever, forældre, lærere og pædagoger på skolen til at dyrke sport regelmæssigt.
  Igen i år vil Brædstrup skole deltage i dette landsdækkende arrangement med forskellige aktiviteter:
   
  - Motionsløb i skoven og på naturstien: 3 km, 5 km eller 10 km
  - Blikmand (svømme 250 m, cykle 10 km, løbe 3 km), som kun kan vælges af 6.-9 årgang:
   
   
  0. og 1. årg. : 3 km i skoven og ”pindsvineløb” i parken
  2. og 3. årg.: 5 km på Naturstien og ”pindsvineløb” i parken
  4. og 5. årg. : 5 km eller 10 km. på Naturstien
  6. - 9. årg.: 10 km på Naturstien eller blikmand
   
  Vi vil opfordre til, at deltagerne møder i idrætstøj, og evt. medbringer skiftesko.
  Det kunne være dejligt at se rigtig mange forældre deltage!
   

  Aktiviteterne gennemføres uanset vejret!

   

  Program for motionsdagen

   
  10. 00 – 11.15: Eleverne arbejder i klasserne
  11.15 – 11.45: Spisepause
  11.45: Afgang til aktiviteter (kl. 12.00 Blikmand mødes i forhallen til svømmehallen)
  12.00: Aktiviteterne starter
   
  Efter alle aktiviteter skal deltagerne melde sig på kontrolstedet i parken og krydses af
   
  DEREFTER HOLDER ALLE EFTERÅRSFERIE

   

   

  NB: Stjerneskuddets elever går efter løbet med deres lærere tilbage til skolen
   

  God efterårsferie

  Venlig hilsen

  Motionsudvalget Brædstrup skole

   
   

  Lone Jensen den 24-09-2017
 • ikon
  SKOLEFEST!!!
  Torsdag den 12. oktober
  afholder vi traditionen tro et brag af en skolefest for alle elever og forældre på Brædstrup skole. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Festen starter kl. 17.30. Mere herom senere.
  Annette Buch den 20-09-2017
 • ikon
  Dagens medie-historie:
  – om skolernes evne til at kompensere for elevers socio-økonomiske baggrund.
   
   
  I en ny undersøgelse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har lavet for TV2 Regionerne, kan man i dag læse, hvilke skoler i Østjylland, der er bedst eller dårligst til at kompensere for børns baggrund. Her fremgår det, at Brædstrup Skole ligger blandt de dårligst præsterende skoler i Østjylland.
   
  Undersøgelsen ser på det forventede afgangsresultater for en helt gennemsnitlig elev. Tallet er regnet ud fra afgangsprøver i 2014, 2015 og 2016. Tallene er lavet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. En forskel på 0,4 i karakter er signikant - landsgennemsnittet er på 7.
   
  Som det fremgår her, bygger undersøgelsen altså på tidligere kendte tal, de seneste fra 2016.
   
  Brædstrup Skole er et helt andet sted i dag end det fremgår af rapportens gamle tal.

  Ved sidste års afgangsprøver i 2017 var karaktergennemsnittet på 7,1, svarende til 0,1 over landsgennemsnittet, for afgangseleverne på Brædstrup Skole.

   
  Dette kan I blandet også læse om i artiklen i Horsens Folkeblad fra den 26.juni 2017
   
  Følg linket: http://hsfo.dk/braedstrup/Elever-paa-Braedstrup-Skole-har-rykket-en-karakter-paa-et-aar/artikel/116402
   
   
  Venlig hilsen
  Skoleleder, Rikke Meldhede
   
  Rikke Meldhede den 11-09-2017
 • ikon

  Vedr. digital mobning

  I forbindelse med skolens trivselsplan og antimobbestrategi har vi udarbejdet og tilføjet et afsnit, der handler om digital mobning. Her kan du læse om skolens forebyggende arbejde, og finde inspiration til, hvordan I støtter op hjemmefra. Du kan se afsnittet i vedhæftningen eller læse det i Forældrefolderen.

  Jens Ole Sørensen den 30-06-2017